"Het Hert". (Lag tussen het huis van Walter nr. 175 en het "Bas Backerhuis" nr. 177)

Uit Oud-Apeldoorn in Woord en Beeld door H.C.J. te Loo. (Uitgave van de Nieuwe Apeldoornsche Courant 1932)

HET OUDSTE GEMEENTEHUIS ,,HET HERT".

In de dagen toen Apeldoorn nog een klein heide-dorpje was, had het zelfs geen gemeentehuis. Wèl een burgemeester en wèl een gemeenteraad, al was die dan maar heel klein. En ook al een raadzaal, waar de vroede vaderen mochten vergaderen.
Deze zaal was gelegen boven de aloude dorpsherberg, genaamd ,,Het Hert", en die stondter plaatse waar nu het fietspad uit het Beekpark op de Hoofdstraat komt. Deze gelegenheid was niet groot maar het dorp was ook nog klein. De jaarlijkse begrooting vermeldde dan ook maar een klein bedrag, als we weten, dat nog bij menschenheugenis volgens het getuigenis van ons oudste raadslid van Beekbergen zei: ,,Gart Jan noe weet ik niet meer woarhet noa toe mot, de gemeente hef van 't joar zeuventien duuzend gulden ekost"!
De overlevering zegt niet, of de raadsleden toen de onderverdieping ook als koffiekamer gebruiken.
Ook voor de paartjes die gingen aantekenen of trouwen was het een goede pleisterplaats, en zeker wel voor hun ontvangst ingericht. ,,Het Hert" verloor na den bouw van het nieuwe Raadhuis zijn bestemming en werd toen ingericht als bakkerij. Hier woonde de oude Roeterdink, totdat het voor een halve eeuw werd afgebroken.