Voor 13-07-1917 Dorpstraat

- Raad/B&W van 03-09-1840: Grote weg vanaf het huis van de erven van wijlen R. de Goede tot aan de Kosterbrug
- Straten/1905: van Spoorlijn [Deventer-Amersfoort] tot Loolaan.
- Erica 1911/1912: weg van Arnhemschenweg tot Loolaan.
- Raad/B&W van 13-07-1917: de Dorpstraat gewijzigd in Hoofdstraat

================================================================================================================================Alle panden in de Hoofdstraat zijn stuk voor stuk gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.
 

Hoofdstraat 2


Pension "Villa Cecilia" van Egbert Alberda. Hij is op 25-jarige leeftijd in 1888 Vanuit Sneek naar Apeldoorn gekomen en is hier gaan werken als "letterzetter". In 1901 staat er bij zijn naam vermeldt: Handel in Tabak en Sigaren, Pension, Woningbureau, Villa's en Burgerhuizen te koop en te huur. Bouwterreinen te koop. Hoek Dorpstraat, Stationsplein. Op de oude ansicht staat hij waarschijnlijk voor de tabakszaak.

In 1905 nam de slager Julian Jean Mathieu Marie Vaessen het pand over en begon er hotel café restaurant "De Prins".

De erven Vaessen lieten in 1934 het hotel slopen en gaven architect D.J. Grutterink opdracht tot het bouwen van een blok van 4 winkelhuizen met bovenwoningen. Ook dit pand is alweer gesloopt.

Meer foto's, klik HIER.

 

Hoofdstraat 4


Van dit pand is een foto te vinden in de beeldbank van Coda. Klik HIER

   

Hoofdstraat 10 tm. 14

 

Hoofdstraat 12-14

Café Biljard van Gerardus Hendrikus Vloon op de rechterhoek van de Stationsdwarsstraat in ca 1927-1928. Links zien we nog net de Joodse Volksslagerij van R. Kats.

Extra foto's en andere item's, klik HIER

 

Hoofdstraat 16


Oude foto: Coll. VOA (Vereniging Oud-Apeldoorn)

Op de oude foto zien we de graanhandel van Johannes Hermanus Stronkman. Deze zat op de hoek met de Stationsdwarstraat. Stronkman was eerst slijter aan de Korenstraat. Later kwam hier de zaak van Tempelman met bedrijfskleding. Ook dit pand is inmiddels gesloopt en Tempelman is naar de overzijde verhuisd. (Hoofdstraat 25)

   

Hoofdstraat 18


Bouwjaar 1e kerk:
Architect:

Bouwjaar 2e kerk
Architect:
Status: Rijksmonument

 

Hoofdstraat 20

   

Hoofdstraat 22

 

Hoofdstraat 24

Oude huisnummers: DD 36 - D 2/2

Bouwjaar: 1895
Architect: G. de Zeeuw

Dit winkelpand met bovenwoning op de hoek met de Molenstraat is gebouwd in opdracht van de in Rheden geboren winkelier Daniël Bodt (1867-1957). Daniël was gehuwd op 25 augustus 1893 in Hoorn met de in Hoorn geboren Wilhelmina Louiza de Vries (1864-1926). Op 7 september 1893 kwamen ze naar Apeldoorn en begonnen aan de Dorpstraat 12 een kruidenierszaak die in 1895 naar hier verhuisde. Bodt was lid van de Postduiven-vereeniging ,,Wilhelmina'' en zat nogal eens in de prijzen. In 1919 Verhuisden ze naar de Kanaalstraat en later naar de Schoolstraat waar hij dan genoteerd staat als Grossier in Kruidenierswaren.

 

Hoofdstraat 32-34


Bouwjaar: 1895
Architect: J.A. Wijn

Verbouwd in 1904
Architect: (zéér waarschijnlijk) C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk monument

Voor 1895 behoorde dit perceel bij Villa Eickenhof en was toen onderdeel van het park naast de villa.
In 1895 verrees hier “Instituut Veluwe”. De architect was Jan Albertus Wijn en de aannemer was Willem Timmer uit de Roggestraat, hij was de laagste inschrijver en realiseerde het pand voor fl. 6464,-

In dit gebouw werden jongeren opgeleid voor de toelatingsexamens voor de cadettenschool te Alkmaar en het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord.
Ook werden hier leerlingen voorbereid tot het toelatingsexamen van de 3e klasse Hoogere Burgerschool. Directeuren waren de oud-officier der Artillerie, Ernst Stoppendaal en de oud-officier der Koninklijke Nederlandse Marine, T. Dalhuisen.

Mogelijk was er niet genoeg animo voor dit type onderwijs op de Veluwe want in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 20 februari 1904 lezen we dat het pand van het voormalig Instituut Veluwe een belangrijke verandering heeft ondergaan: “De gevel is geheel verbouwd en naar voren gekomen zoodat het gebouw nu uit twee ruime perceelen bestaat: in het eene is gevestigd de welbekende Behangerszaak van de Heer R.C. Rodenhuis, in het andere het Magazijn van Dames- en Kinderkleeding ,,Maison de Paris’’.

-Meer foto's, klik HIER

   

Hoofdstraat 36


Voorheen: 'Villa Ostia'

 

Hoofdstraat 38


Status: Karakteristiek pand

In opdracht van G. ter Hoeven word in 1954 een villa verbouwd tot winkel/woonhuis. De architecten waren de gebr. J.W. en C.A.W. Heuvelink. Op de bouwtekening was ook nog even snel een schetsje gemaakt van de oude situatie.

   

Hoofdstraat 40


In 1924 laat Jan Roeterdink deze villa verbouwen tot winkel en woonhuis door J.A. Heuvelink. (Nu gesloopt)

   

Hoofdstraat 42-44


Bouwjaar: 1894
Aannemer: H. Zonnenberg
Oude foto: Martin Huisman

Dit pand is ondertussen ook alweer gesloopt.

 

Hoofdstraat 46


Villa Eickenhof en PGGM-gebouw (Hoofdstraat 46-48n)
Foto links: Monumenten Advies Bureau, Nijmegen.

Meer foto's, klik HIER

   

Hoofdstraat 48


De IJskoning.

 

Hoofdstraat 50

 

Hoofdstraat 52

   

Hoofdstraat 54

 

Hoofdstraat 56-58

Oude huisnummers, nr 56
Oude huisnummers, nr 58: A 412b - A 891 - AA 533

Bouwjaar: Ca. 1900
Architect: (waarschijnlijk) C.M. Gardenier
Oude foto: Mevr. T. Licht

Links en midden de winkel van Licht. Rechts sigarenmagazijn "Plenty" van C.C.A. Gresnigt. Later was het H. van der Schaaf die "Plenty" overnam.

Extra foto's, klik HIER

 

Hoofdstraat 60-64

Oude huisnummers 60: AA 532 - A 890 - A 411/b
Oude huisnummers 62: AA 531 - A 889/2
Oude huisnummers 64: AA 530 - A 889 - A 411

Bouwjaar huidig pand: ca. 1900
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Karakteristiek pand

Op de plek van nu nummer 60 vond ik als eerste bewoonster (in ca. 1887) mej. Justien Paulina Lelyveld van Cingelshouck. De volgende bewoners waren het gezin van de horlogemaker Heinrich Louis Tischer. Hij woonde hier met zijn vrouw Johanna Francaise Louwerens en drie kinderen. Inwonend waren de modiste A.J.J. Veldhuis en een oom Hendricus Johannes Smit.
Volgende bewoners waren: de wed. Tideman geb. Petronella Gardina van Marle met een dochter. Inwonend was de onderwijzeres A.A.M. ten Kate. Rond 1900 heeft P. Tischer er een dames- en kinderhoedenzaak.
Later zit de kantoorboekhandel van Van der Linde (nr. 62) ook op nr. 60 en zal het uiteindelijk de kantoorboekhandel van Waltmann worden.

Op nummer 62 kwamen we als eerste de zaak van S. Potma tegen, het was een magazijn van galanteriën, byouteriën, speelgoed enz. Zijn zaak heette „de Japansche Vaas". Rond 1903 zat hier de meubelzaak van H.W. Bartels. Bartels verhuisde vervolgens naar de Korenstraat en kwam later weer naar terug op de Hoofdstraat op nr. 34. Vanaf ca. 1908 werd het een kantoorboekhandel van de gebr. Van der Linden. In de jaren '40 werd de kantoorboekhandel overgedaan aan de wed. Koopmans en werd het kantoorboekhandel D.I.G. (Die Is Goed). In de jaren '60 was het nog steeds een kantoorboekhandel.

Op nummer 64: Op 13 augustus 1872 kwam de toen 40-jarige kapper/barbier Cornelis Bruins vanuit Olst naar Apeldoorn. Cornelis was op 6 november 1856 gehuwd in Olst met de in Warnsveld geboren Johanna Margaretha Aberson (1829-1919) en ze hadden zes inwonende kinderen; Gerrit Jan (1857-1929), Izabella Maria (1859-1924), Maria Wilhelmina (1862-1948), Jan Willem Albertus (1864-1930), Johanna Cornelia Alberdina (1871-1969) en Cornelia Hendrika Johanna (1874-1861). De jongste dochter was in Apeldoorn geboren en de andere kinderen allemaal in Olst.
Cornelis kwam al vanaf 1854 enkele dagen per maand in Apeldoorn knippen, hij kondigde dit van te voren aan in de Nieuwe Apeldoornsche Courant. Waar hij dan knipte is niet bekend.
In het bevolkingsregister zien we dat hij als eerste woonde aan de Dorpstraat 16b (dit is een oud huisnummer wat ik nog niet getraceerd heb) en later op nr. A 411, in een advertentie uit 1884 lezen we dat op dit adres ook de kapperszaak gevestigd was. Huisnummer A 411 werd in 1890 omgenummerd naar A 889 en in 1902 naar nr. A 530 en vanaf 1913 naar het huidige nr. 64.
In een advertentie uit 1896 kondigt Cornelis genoodzaakt door ziekte zijn opvolger aan. Dit was de in Den Haag Geboren Anton Adolf Sluiter (1873-19). Anton was al vier jaar in dienst bij kapper Bruins. Bruins verhuisde naar de Roggestraat A 463 waar hij op 3 maart 1898 overleed. In april 1907 kreeg Sluiter toestemming tot het voeren van het Wapen van ZKH de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg enz. Vanaf dat moment noemde hij zichzelf in advertenties Hof-Coiffeur. Op 6 juni 1922 is het pand Hoofdstraat 64 door Sluiter via een veiling verkocht aan C.P. Vloon voor fl. 17.500,-
Vanaf 27 oktober 1922 was hier Luchroom en restaurant "Victoria" gevestigd, eigenaar was de banketbakker Aart Mosterd. Vervolgens Hotel-lunchroom "Oldigs" van eigenaar Herman Gerard Oldigs, daarna is het hotel van M.A.C. Kollowa. In 1936 is het de lunchroom van A. Fagel. In 1937 is het cafetaria "Deco". Rond 1940 werd het Cafetaria Martins en dat heeft er heel lang gezeten.

Extra foto's, klik HIER

 

Hoofdstraat 66

 

Hoofdstraat 68

   

Hoofdstraat 70

   

Hoofdstraat 72

   

Hoofdstraat 74

   

Hoofdstraat 76-78


Status: Karakteristiek pand

   

Hoofdstraat 80-82

   

Hoofdstraat 84


Bouwjaar: Ca. 1910
Status: Gemeentelijk monument

Het pand is gebouwd als winkelpand voor de firma P. de Gruyter & Zn.

   

Hoofdstraat 86


"Het Kappershuis"
Bouwjaar: 1914
Architect: A.H. Wegerif
Status: Karakteristiek pand

VVV-gids: Wie niet geheel ongevoelig is voor architectuur, heeft voorzeker al menig winkelhuis bewonderd, doch zal nu beslist even zijn aandacht schenken aan het zgn. „Kappershuis", dat voor eenige jaren gebouwd werd door den architect A.H. WEGERIF. Het is wel een interessant voorbeeld van nieuwe bouwstijl.

   

Hoofdstraat 88

Oud huisnummer: AA 520

Bouwjaar: ca. 1904
Architect: (waarschijnlijk) J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand
Oude foto's: Yvonne Moreu-Horst

De gevel op de oude foto laat een zelfde gevel zien als die van nr. 90 en was onderdeel van een dubbel winkelpand met bovenwoningen. Als eerste was de sigarenhandel van Gerrit Das (1846-1913) hier gevestigd. Delpher laat advertenties van zijn zaak zien vanaf 16 april 1904. In oktober 1911 verhuisde hij zijn winkel naar de Korenstraat. De winkel aan de Dorpstraat bleef wel tabakzaak (mogelijk een filiaal van een groter geheel), uitbaters waren Derk Oostelaar en later H.W. ten Hove.

Vanaf ca. 1942 was hier de rijwielhandel van F.W. Horst gevestigd.

Extra foto's: klik HIER

   

Hoofdstraat 90

Oud huisnummer: AA 519

Bouwjaar: ca. 1904
Architect: (waarschijnlijk) J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Als eerste vonden we op dit adres de banketbakkerij van Egbert Roeterdink. In een aankondiging in de Apeldoornsche Courant van 9 april 1904 lezen we dat op 7 april 1904 hier een telephoon werd aangesloten onder nummer 167.

   

Hoofdstraat 92


Bouwjaar: 1909
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

   

Hoofdstraat 94

   

Hoofdstraat 96


Bouwjaar: 1904
Architect: (waarschijnlijk) J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

   

Hoofdstraat 98


Bouwjaar: 1913
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd als schoenmagazijn en schoenmakerij met bovenwoning in opdracht van G. Bartels die daarvoor zijn zaak had aan de Korenstraat.

   

Hoofdstraat 100


Bouwjaar: 1913
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd als kruidenierswinkel met bovenwoning in opdracht van Simon de Wit.

   

Hoofdstraat 102


Bouwjaar: 1908
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Dit pand is gebouwd in opdracht van J.H. Marijn uit Deventer.

 

Hoofdstraat 104-106


Bouwjaar: 1911
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Opdrachtgever tot de bouw van dit pand op de hoek met het Raadhuisplein is Johan Hendrik van de Poll.

 Van dit winkelpand hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Hoofdstraat 108


Bouwjaar: 1911
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

In opdracht van Sander Frank heeft Andries van Driesum het ontwerp gemaakt voor een parapluie- en parasolwinkel.
Frank was eerder aan de Deventerstraat 6 gevestigd. In een Erica-gids uit 1900 lezen we: "Frank, S., Fabriek en Magazijn van Parapluies, Parasols, En-tout-cas en Wandelstokken. Speciale inrichting voor het repareeren en overtrekken".

 

Hoofdstraat 110

 

Hoofdstraat 112-114


Hoedenwinkel van A.H. Willemsen.

 

Hoofdstraat 116-120


Bouwjaar: 1888
Architect: A.R. Freem (Arnhem)
Status: Gemeentelijk monument

Op 11 mei 1869 kwam vanuit Haarlem de winkelier Johan Arnold Frederik Ploegman naar Apeldoorn en kocht een pandje op de hoek met de Deventerstraat en begon een kruideniershandel. In 1887 overleed Ploegman en zette zijn vrouw Marie Juliana en haar zoon de winkel (op nr. 120) voort.
In 1888 werd het pand verbouwd tot het huidige pand met 3 winkels en bovenwoningen. Het pand is voorzien van een fraaie entree met mooi glas-in-lood en een prachtige "hangende" erker voorzien van de tekst: "Geen beter gemack als eijgen dack". De aannemer was een zekere Jansen uit Utrecht omdat er volgens een artikel in de krant geen van de Apeldoornse aannemers zich aan de architectuur van A.R. Freem wilden wagen. Precies een half jaar na de aanbesteding ging de zaak van Ploegman weer open.
In 1912 namen de broers Anton en Evert-Floris Buitenhuis de zaak over. Zij waren toen 22 en 20 jaar oud. De zaak bleef overigens Ploegman heten. In de jaren '40 is de zaak overgegaan in handen van J.G.B. van der Heijden. De laatste eigenaar die er sigaren verkocht was De Lange.

Extra info en foto's nr. 116, klik HIER
Extra info en foto's nr. 118, klik HIER
Extra info en foto's nr. 120, klik HIER

 

Hoofdstraat 122-126


Bouwjaar: 1891
Architect: C.M. Gardenier
Status: Karakteristiek pand

Het pand is gebouwd in opdracht van E.H. Schimmel door timmerman/aannemer G. Goossens voor een bedrag van fl. 4643,-.

   

Hoofdstraat 128-130


Bouwjaar: 1899
Architect: C.M. Gardenier
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van M.J. van Gelder-Fischer.

 

Hoofdstraat 132-134


o.a: Modemarkt.

   

Hoofdstraat 136


Bouwjaar: 1883

In de SAM Kroniek van juni 2001 heeft Bert Kompanje geschreven over Apotheek Roelse: De apotheek is gebouwd voor de apotheker J.A. Roelse in 1883. Roelse overleed in 1894, zijn vrouw zette de apotheek voort. Daarna overgenomen door apotheker Persijn. Uit de eerste verkoopacte in 1882 blijkt dat er nog een steegje liep naast het pand, dat diende als gemeenschappelijke uitweg.

   

Hoofdstraat 138 (vervallen)


Oude foto: Coll. Ecco Staller

De sigarenzaak van J.R. de Jonge op nr. 138 is afgebroken en deze ruimte is aan het pand van nr. 140 toegevoegd.

 

Hoofdstraat 140


Oude foto: Coll. Oud-Apeldoorn.nl

 

Hoofdstraat 142


Bouwjaar: 1903
Architect: J.A. Wijn

   

Hoofdstraat 144

Oude huisnummers waren: AA 306 (b)

Bouwjaar: 1903
Architect: J.A. Wijn

De oude foto is een her-uitgave ter gelegenheid van de start van het gevelfonds binnenstad Apeldoorn. Coll. CODA.

Gebouwd in opdracht van de Gebr. Levy, zij hadden hier een zaak in damesmode. (Magasin de Nouveautés)

In 1938 lieten de gezusters van Oss een nieuwe onderpui plaatsen, de architect was D.B.A. Methorst. In 1962 was het pand in eigendom van "Diana" Lederwaren N.V. Zij lieten het pand ook verbouwen door architect Aart Brand uit Haarlem en toen was de mooie gevel compleet verdwenen.

   

Hoofdstraat 146-150

Oude huisnummers van 146: A 715 - AA 306
Oude huisnummers van 148: AA 306(2)

Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Mevr. T. Licht

Nr. 146:
Op 11 maart 1895 kwam de bakker Marinus Jacobus Vonk (geb. te Amersfoort op 26 december 1868) vanuit Den Haag naar Apeldoorn. Volgens een akte van Notaris Walter kocht hij op 1 mei 1895 de bakkerij van Gerrit Jan Roeterdink voor f. 10.000,-
In 1904 liet hij het oude pand slopen en liet in jugendstill een zeer fraai dubbel winkelpand bouwen. Het pand heette destijds "De Adelaar" genoemd naar de twee Apeldoornse adelaars (met sleutel en voorzien van het bouwjaar) die op de gevel staan. Vanaf 31 augustus 1904 mocht de bakkerij het predicaat "Hofleverancier" voeren. De zaak is overgegaan naar zijn zoon G.J. Vonk en daarna de kleinzoon M.J. Vonk.

Nr. 148: Mogelijk was de eerste winkelier op 148 de slager Anton Hunink daarna kwam er de sigarenhandel van Adriaan Hendrik Schilperoort. In de jaren '20 was het een schoenenhandel van L. Bomhof die in de jaren '30 verhuisde naar de Deventerstraat. Vervolgens was er een handelsmaatschappij Colombine, een chemische wasserij van J.C. ter braak. Momenteel is er Ixora parfum in gevestigd.

Extra foto's, klik HIER

 Van dit winkelpand hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Hoofdstraat 152


Bouwjaar: 1906
Architect: J.A. Wijn

Ook dit pand is gebouwd in opdracht van de bakker M.J. Vonk.

De eerste winkelier die we hier vonden was Johannes Haas, kleermaker. Hij kwam op 15 april 1909 vanuit Deventer naar Apeldoorn en woonde aan de Kanaalstraat. In 1913 is hij hier werkzaam als kleermaker.
Rond 1930 is er op dit adres de kunsthandel van J. Minderman gevestigd. Verder nog: J. Bos, "Het Kunstnijverheidshuis", hij had het alléénverkoop van Delfst blauw van de “Porceleyne Fles”, opgericht in 1653, daarna de boek- en kantoorboekhandel van T. Nawijn

 

Hoofdstraat 154-156-158


Winkelpand "Apoldro"
Bouwjaar: 1909
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

 

Hoofdstraat 160


Bouwjaar: ca. 1903
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

 

Hoofdstraat 162

Oude huisnummers: AA 302 - A 712 - A 334

 Van dit winkelpand hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Hoofdstraat 164


Tussen het pand van bakkerij Joustra, later Hofstede (nr. 162) en Foto Stokhuyzen (nr. 166) was altijd een open ruimte. Hier is eigelijk een pandje tussen geknutseld. Als je daar in liep liep je tegen het pand hoofdstraat 150 aan, de broodbakkerij waar het brood van bakker Vonk gebakken werd.

   

Hoofdstraat 166


Bouwjaar: 1932
Architect: G.W. van den Beld

Op deze plek was eerder een grote parkachtige tuin van het tegenover gelegen hotel Van den Burg. Later is deze tuin aangetrokken bij het perceel van de villa van dhr. Gouda-Quint. Zie info bij 166/3-168.

De fotograaf Adriaan Cornelis Stokhuyzen had sinds 1919 een fotozaak aan de Nieuwstraat 52. In 1932 liet hij hier een nieuw pand bouwen door architect G.W. van den Beld. Op 4 mei 1933 verhuisde de zaak. In 1958 nam zoon Henri de zaak over.

Later oa: Fotozaak Capi-lux, een skatezaak, Granny's en "Cafeetje van Marja".

 Van dit winkelpand hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Hoofdstraat 166/2


Bouwjaar: 1932
Architect: G.W. van der Beld

Schoenmaker Georg Heinrich Rethmeijer kwam op 30 maart 1912 vanuit Deventer naar Apeldoorn en begon een schoenenzaak aan de Hoofdstraat AA 502 (nu nr. 118) In 1932 liet hij hier een nieuwe winkel met bovenwoning bouwen. Nu is het bedrijf van de 3e generatie Rethmeijer en in 2012 bestond de zaak 100 jaar.

 

Hoofdstraat 166/3-168


Bouwjaar en architect oude villa onbekend.

Bouwjaar huidig pand: 1936
Architect: Chr. ten Tuynte

Op deze plek stond de villa van A. Gouda Quint, destijds directeur van de Apeldoornsche Courant. Klik HIER voor een mooie foto van de villa op de site van Coda.

 

Hoofdstraat 170


Status: Karakteristiek pand

   

Hoofdstraat 172-174


Bouwjaar: 1895
Architect: G. de Zeeuw
Status: Karakteristiek pand

Dit pand is gebouwd in opdracht van de weduwe J.H.M. Dellemijn-van Huut en zoon.
In 1927 liet de weduwe het pand verbouwen t.b.v. uitbreiding van de fotozaak van Starke. De poort van Hoofdstraat 170 werd verwijderd en er werd in dezelfde stijl een deel aangebouwd. De architect was toen J.A. Heuvelink.

Meer foto's, klik HIER

 

Hoofdstraat 176-178-180


Bouwjaar: Ca. 1905
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Op deze plek stond het "Van Huut Huis" zie een foto in de beeldbank van Coda, klik HIER

Meer foto's, klik HIER

   

Hoofdstraat 184

 

Hoofdstraat 186-188

 

Hoofdstraat 190-192

Oude huisnummers: A 708 - A 330 - 184

De Brood- Koek- en Banketbakkerij van Coenraad Johan Frickers. Destijds huisnummer 184-184b. De deur aan de linkerkant is van de woning van zijn moeder, de wed. J. Frickers, geb. Hendrika Francina Bertel. Zijn vader, Jacob Frickers had hier al vanaf 1887 een bakkerij. In de Erica's werd de naam ook gespeld als Frikkers. Later hebben Van der Spek en Roel Dekker hier ook nog brood gebakken.

 

Hoofdstraat 194-200


Bouwjaar huidig pand: 1921
Architect: J.A. Heuvelink
Status: Karakteristiek pand

In opdracht van Carel Versteeg werd hier in 1921 op de plek waar eerder een villa/pension stond, 4 winkelpanden met bovenwoningen gebouwd.

Het pension van "Van Marle" op de oude foto's had destijds huisnummer 186-188. In een advertentie uit een VVV-gidsje uit 1917 adverteren ze dat ze 25 kamers hebben.

Klik HIER voor een extra ansicht en vvv-advertentie van Pension van Marle.

 

Hoofdstraat 202-204


Bouwjaar: Onbekend
Architect: Onbekend
Status: Karakteristiek pand

Als eerste vinden we op deze plek de kledingzaak van Hendrik Scheltens (vanaf ca. 1896). (Het is ook nog even Firma Scheltens en Schut geweest) Daarna een magazijn van Heerenkleeding en Mode- artikelen van Roelof Molemaker (vanaf ca. 1906). Molemaker was hofleverancier en maakte kleding voor Koningin Wilhelmina, prins Hendrik, prinses Juliana en ook voor het personeel van het paleis. Later is de zaak overgaan naar de zonen Piet en Willem. De zaak is in 1963 gestopt, wegens het overlijden van Piet Molemaker. Willem Molemaker is verder gegaan als kleermaker op een privéadres aan de Gardenierslaan.
Na Molemaker kwam in 1963 Tasko, een bedrijf in tassen en lederen artikelen. Vervolgens hebben er Naturo Kurk, De Pianobar en enkele andere horecagelegenheden gezeten.

Extra foto's, klik HIER

 

Hoofdstraat 206a-212


Bouwjaar: Onbekend
Architect: Onbekend

Extra foto, klik HIER

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Hoofdstraat 214-216


Bouwjaar: 1929
Architect: Chr. ten Tuynte

Gebouwd als dubbel woon/winkelhuis met magazijn in opdracht van Hendrik Zonnenberg. Het winkel gedeelte is in gebruik genomen als fotozaak van Philippus Cristiaan Knopper. (Zie ook het hoofdstuk fotografen op deze site.) Er hebben na Knopper nog meerdere fotozaken gezeten van oa: Jan Beijl en Rutgers.

 

Hoofdstraat 218


Bouwjaar: 1931
Architect: D.J. Grutterink

Gebouwd als woonhuis/kantoor in opdracht van G. Jeths die er ook zijn assurantiekantoor had.

 

Van dit gebouw hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Hoofdstraat 220


Bouwjaar: 1932
Architect: J. v.d. Bijl (Alphen a.d. Rijn)

Gebouwd als vergaderlokaal met woning op het terrein achter de percelen Hoofdstraat 214-218 voor de 'Vereniging tot oprichting en instandhouding van lokalen voor Christelijke Vergaderingen enz', gevestigd te 's-Gravenhage.

 

Hoofdstraat 222-224-226


Bouwjaar: 1933
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van de timmerman/aannemer Willem ten Tuynte, de vader van de architect.

 

Van deze drieslag hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Hoofdstraat 228-230-232


Bouwjaar: 1932
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van de timmerman/aannemer Willem ten Tuynte, de vader van de architect.

 

Hoofdstraat 234 (Nu Vosselmanstraat 1)


"Huize Berkenstein"

Bouwjaar: Onbekend
Architect: Onbekend
Status: Gemeentelijk monument

Eind jaren '20 is er veel grond verkocht en verrezen er nieuwe woningen in de "tuin" van Berkenstein. (Nrs. 214 tm. 232.)

Meer foto's, klik HIER