Raad B&W van 24-04-1934: Weg van de Vliegerlaan tot de Suikerberglaan genoemd Felualaan.

=================================================================================================================================

Alle voor-oorlogse panden in deze straat zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet.

Felualaan 29


HET BOSCHBAD (KRISTALBAD)
Bouwjaar: 1934
Architect: W.H. Snethlage
Status: Gemeentelijk monument

Voor meer foto's, klik HIER

Op 14 september 1933 werd voor de eerste keer in de gemeenteraad een voorstel van B&W besproken om een natuurbad in Berg en Bosch aan te leggen. Eén van de argumenten was om de aantrekkelijkheid van Apeldoorn als zomervakantieoord voor de "vreemdelingen" te vergroten. In de eerste vergadering werd het plan met 18 tegen 14 stemmen verworpen. Het bad zou niet op zondag gesloten zijn en er zou alleen gelegenheid voor gemengd zwemmen zijn. Op 19 oktober kwam er een gewijzigd voorstel in de raad waarbij de zondag openstelling vanaf 13.00 uur en er aparte bassins voor dames en heren zouden zijn; met 17 tegen 15 stemmen werd dit voorstel wel aangenomen.

Op 20 juni 1934 werd het Boschbad geopend. De eerste jaren diende de vijver van Berg en Bosch als voorverwarming en verversingsbassin. In 1951 kwam er een waterzuiverings- en pompinstallatie en toen kreeg het zwembad een nieuwe naam: Het Kristalbad", vanwege het kristal heldere water dat uit eigen bron werd gepompt.

Rond 1960 onthulde Burgemeester Des Tombe met Erica Terpstra een miniatuur Kristalbad in Madurodam dat in 1989 alweer moest verdwijnen voor een spectaculairder zwembad.

In 1970 brandde het restaurant af en werd niet meer herbouwd. In maart 1983 wil de gemeente het bad verkopen en werd de stichting "Vrienden van het Kristalbad" opgericht, die gelden inzamelde voor de aanschaf van een glijbaan. In 1988 wil de CDA-fractie het bad dempen voor villabouw. Andere fracties waren hier weer op tegen maar B&W besluiten wel tot sluiting, hetgeen tot honderden reacties in de krant leidde. In 1990 is het bad zelfs inzet van de gemeenteraadsverkiezingen en uiteindelijk blijft het toch weer open.

Vanaf 2011 heet het zwembad weer "Boschbad".


_______________________________________________________________________________________________________________


OVERZICHT VAN ALLE PANDEN IN DE FELUALAAN.