Deze website is gemaakt door Berry Meester en Wim Boomgaard.
Heeft u zelf ook oude foto's van Apeldoorn neem dan contact met ons op, wij plaatsen ze graag op deze website. Voor de inhoud van deze website is gebruik gemaakt van informatie uit diverse bronnen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen over de inhoud van deze website, laat het ons dan weten.
Logo / watermerk


Het watermerk/logo dat we gebruiken op deze site om de foto's enigzins te beschermen is afkomstig van de Apeldoornse kunstenaar Pieter Puype.
Hij heeft het in 1925 gemaakt voor een affiche voor de Nationale Landbouwtentoonstelling in Berg en Bos.
WIJ BEDANKEN DE VOLGENDE PERSONEN EN INSTANTIES VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE EN SCANS:

Bert Aalders - Mevr. Abelenhof - Annette - Charlotte van den Berg-Bouwman - Tallien Bos-Van Bolhuis - Marcel Bosman - Theo Braam - Aljo van Breda-Zwarteveen - W.A.M. de Bruijn - CODA - John Conradi - P. Dijkman - Richard van Ee - Frederik Erens - W.E. van Essen - Peter Evers - Reijn Exalto - Joost Foppes - Mevr. Garretsen - K. van Goor - Dick de Graaf - Marijke de Graaf - Hans Hommes - Onno Hop - Henk van Horssen - Johan Huis in 't Veld - Bert Huisman - Martin Huisman - Gijsbert Jansen - Jaap Jansen - Hans Kaal - Hans Kars - Kasper Karssen - M. Keja - Peter Kippers - Peter Koldewijn - Bert Kompanje - Mevr. Konink - Rob van der Kuip - H.J. Kuyl - Leander Lammertink - H.M. Luikens - Fam. Medema - J. Molema - Willem Molemaker - Yvonne Moreu-Horst - Ellis van der Mijn-Brouwer - Sonja Otten - Henk van Putten - Dhr. W.G.J. Ramacher - Frits Reinders - Henk Rensink - Bernd en Ingrid de Roo - Jan Rhijnsburger - Ineke Schaveling - Tom Schilder - Lie Schoemaker - Karel Schol - Noortje Schuddebeurs - Frans Schumacher - Regina Scipio - Ellen Snijder - Dhr. S. van Son - Andries Stokking - Ineke Stokking - Anita Stigter - Aad Streng - Karel Tamboer - Huub Thomas - Jeroen Vaessen - Evert en Ineke Veldhoen - Gerrit van Veldhuizen - Vereniging Oud Apeldoorn - Loes Verkerke - Fam. J. Vink - Conrad Vissink - Mieke Vloon - Jan Vonk - Gerard de Vries - Richard en Willy de Vries - Yvonne de Vries - John de Waal - J. Wesselink - Elze van de Wetering - Leander Witjes - Ernst Jan Wolf - Erna Wolffers.
© Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de makers van deze website. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u op deze site aantreft bij de makers van deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het wel op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.
Berry Meester
Tel: 06-21520800
E-mail:
berrymeester@upcmail.nl
  Wim Boomgaard
Tel: 055-5425782
E-mail:
w.boomgaard1@chello.nl