Deze website is gemaakt door Berry Meester en Wim Boomgaard.
Heeft u zelf ook oude foto's van Apeldoorn neem dan contact met ons op, wij plaatsen ze graag op deze website. Voor de inhoud van deze website is gebruik gemaakt van informatie uit diverse bronnen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen over de inhoud van deze website, laat het ons dan weten.
Logo / watermerk


Het watermerk/logo dat we gebruiken op deze site om de foto's enigzins te beschermen is afkomstig van de Apeldoornse kunstenaar Pieter Puype.
Hij heeft het in 1925 gemaakt voor een affiche voor de Nationale Landbouwtentoonstelling in Berg en Bos.
WIJ BEDANKEN DE VOLGENDE PERSONEN EN INSTANTIES VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE EN SCANS:

Bert Aalders - Annette - Marcel Bosman - Coda - Richard van Ee - Frederik Erens - Peter Evers - Dick de Graaf - Hans Hommes - Henk van Horssen - Bert Huisman - Martin Huisman - Hans Kaal - Hans Kars - Kasper Karssen - M. Keja - Peter Koldewijn - Bert Kompanje - Mevr. Konink - Rob van der Kuip - H.J. Kuyl - Leander Lammertink - Willem Molemaker - Yvonne Moreu-Horst - Henk van Putten - Dhr. W.G.J. Ramacher - Frits Reinders - Bernd en Ingrid de Roo - Lie Schoemaker - Frans Schumacher - Regina Scipio - Dhr. S. van Son - Andries Stokking - Ineke Stokking - Huub Thomas - Gerard van Veldhuizen - Vereniging Oud Apeldoorn - Fam. J. Vink - Conrad Vissink - Mieke Vloon - Jan Vonk - Gerard de Vries - Yvonne de Vries - Elze van de Wetering - Leander Witjes - Erna Wolffers.
© Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de makers van deze website. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u op deze site aantreft bij de makers van deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het wel op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.
Berry Meester
Tel: 06-21520800
E-mail:
berrymeester@upcmail.nl
  Wim Boomgaard
Tel: 055-5425782
E-mail:
w.boomgaard1@chello.nl