Alle voor-oorlogse panden in deze straat zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.


Straten 1905: van Loolaan tot Koningslijn.
Erica 1911/1912: weg van Loolaan tot het Bosch.
Wijkblad "De Naald" 2005: De Soerenseweg is geen Middeleeuwse verbindings- of handelsweg maar wordt toch al vroeg op kaarten van Apeldoorn vermeld. Zoals de naam aangeeft vormt hij de verbinding naar Soeren, later beter bekend geworden als Hoog Soeren. In de tijd van Karel de Grote in het jaar 814 wordt al geschreven over de bossen in 'Silva Suorum', het Zuiderwoud.

=================================================================================================================================

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 1

Oud-huisnummer: A

Bouwjaar: 1932
Architect: J.H. Klosters

 

Soerenseweg 3

Oud-huisnummer: A

 

Soerenseweg 5

Oud-huisnummer: A

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 7

Oud-huisnummer: A

Huize "Welgelegen"

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 9

Oud-huisnummer: A 833/2

Bouwjaar: ca. 1902
Architect/aannemer: Onbekend

In 1909 is dit huis verbouwd in opdracht van de in Soerabaja geboren Jan Adolf Fol (1857-19?). De architect was J.A. Wijn. In het bestek staat vermeldt dat het om het maken van een koepel-uitbouw van de eetkamer gaat en het maken van een verdieping op de linkerhelft van het woonhuis. Op deze bouwtekening staat ook de naam van dit huis ingetekend maar onleesbaar.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 11

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 13

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 15

Oud huisnummer: A 824/2

Bouwjaar: ca. 1904
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte

Op 20 april 1904 kwamen vanuit Deventer de in Baarderadeel geboren Rintje Boersma (1861-1919) en zijn in Bolsward geboren vrouw Akke Nolle (1865-1934). Op 1 april 1908 vertrokken ze weer naar Deventer.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 17

Oud huisnummer: A 823/4

Bouwjaar: ca. 1905
Architect: Niet bekend
Status: Gemeentelijk monument

   

Soerenseweg 19

Oud huisnummer: A 823/3

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 21

Oud huisnummer: A 823/2

Bouwjaar: 1903
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

 

Soerenseweg 23

Oude huisnummers: A 821 - A 409/2

Oude mannen en vrouwenhuis "Wilhelmina"
Bouwjaar: 1899
Architect: C.M. Gardenier
Oude foto: Coll. VOA

Tot 1898 was het in Apeldoorn gebruikelijk dat de gemeente zorg droeg voor de hulpbehoevende ouderen door ze een huisje aan te bieden of voor een kostgezin te zorgen. Een voorbeeld hiervan waren de armenhuisjes aan de Sprengenweg.
De predikant C. Hattink kwam met een voorstel om een Oude Mannen- en Vrouwenhuis te bouwen en op 16 november 1898 werd de eerste steen gelegd door zijn dochtertje, Coenradina Hermina. De aannemer was J.W. Wassink en hij bouwde het voor fl. 21.122,- In 1899 was het gereed voor bewoning en werd het echtpaar van Leeuwen aangesteld als "vader en moeder". Zij hadden de dagelijkse leiding over het huis. Koningin Wilhelmina was de beschermvrouwe. In 1972 verhuisde men naar het nieuwe onderkomen aan de Tannhaüserstraat en werd het oude pand gesloopt.

Voor extra foto's, klik HIER

 

Soerenseweg 25

Oud huisnummer: A 766

Café "Beeltje"
Nummer 25 is afgebroken.

Voor extra foto's, klik HIER

Soerenseweg 27

Oud huisnummer: A 768Nummer 27 is afgebroken.
_______________________________________________________________________________________________________________

Soerenseweg 29

Oud huisnummer: A 769Nummer 29 is afgebroken.
_______________________________________________________________________________________________________________

Soerenseweg 31

Oud huisnummer: A 769/2

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Nummer 31 is afgebroken.
_______________________________________________________________________________________________________________

   

Soerenseweg 33

Oud huisnummer: A 769/3

"Anne Cornelia"
Bouwjaar: 1910-1911
Architect/aannemer: (Zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

Dit huis is in 1970 gesloopt.

Van deze foto zijn we niet 100% zeker dat dit Soerenseweg 33 was maar het huis op nr. 65 is identiek gelijk aan nr. 33.
Ook de panden op de achtergrond (Badhuisweg) komen overeen.

De eerste bewoners kwamen op 7 juli 1911 vanuit Den Haag naar hier, het was het gezin van de in Leeuwarden geboren Johannes Bernardus Holleboom (1879-19?) en zijn in Zutphen geboren vrouw Margrieta Eduardina Zernitz (1884-19?). Ze hadden twee inwonende kinderen die beide in Den haag geboren zijn; Johannes Bernardus (1903) en Petronella Thecla (1905). Als beroep staat bij Johannes "pensionhouder" genoteerd. Op 1 juli 1912 vertrok het gezin weer naar Den Haag.

Vervolgens kwam vanuit de Looscheweg de in Zutphen geboren boekhouder Teunis Jacobus Stuij (1886-1923) en zijn in Apeldoorn geboren vrouw Dirkje Alida Grutterink (1890-19?). Wanneer zij vertrokken is niet bekend.

Ook van de in Fort de Cock geboren pensionhoudster Jeanne Josephina Charlotte Foreman weten we niet wanneer ze kwam en vertrok.

Van het echtpaar Van Laer Dinckgreve weten we het wel, zij kwamen op 2 april 1919. Het waren de in Opsterland geboren Abraham van Laer Dinckgreve (1857-1936) en zijn in Bellingwolde geboren vrouw, Geertje Engelkens (1867-19?). De moeder van Geertje, Renske Engelkens (1863-1931) was vanaf 1925 inwonend.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 35


Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Gebouwd in opdracht van de in Haarlem geboren bankier Gerardus Jacob Groenendaal (1866-1944). Hij was getrouwd met de in Amsterdam geboren Clasina Joanna Pijnappel (1871-1921) en ze hadden twee inwonende kinderen, Gerardus Engelbertus Jacob (1909) en Anna (1910).

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 37

Oud huisnummer: A 769/5

Architect/aannemer: (Zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 39-39a

Oud huisnummer: A 769/6

Voorheen: "Villa Cornelia"
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Dit dubbele woonhuis is gebouwd in opdracht van Willem ten Tuynte zelf en was bestemd voor verhuur. Vanaf 7 maart 1910 was hier het pension "Villa Cornelia" gevestigd van de dames Maria Johanna van den Nieuwenhuizen en Johanna Maria Kuiper.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 41

Oud huisnummer: A 771

Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 43

Oud huisnummer: A 772

Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Dit huis is gebouwd in opdracht van Willem ten Tuynte zelf en werd waarschijnlijk verhuurd. De eerste bewoonster was de in Zaandam geboren Anna Petronella van Orden (1868-1911). Zij kwam op 20-10-1908 vanuit Bloemendaal samen met de in Leiden geboren verpleegster, Elisabeth Catharina Grunewald (1872-19?) die hier inwonend was. Een week na het overlijden van Anna Petronella vertrok Elisabeth Catharina op 17 maart naar Den Haag.

   

Soerenseweg 45


"Nostra"
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 47


Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

   

Soerenseweg 49

Oud huisnummer: A 774

Voorheen: "Villa Djati"
Bouwjaar: ca. 1900
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Oude foto: David Beij

De bewoners ten tijde van de oude foto waren de in Rotterdam geboren gepensioneerde Kapitein-Luitenant ter zee, Dirk Leendert Marie Eliza Keus (1844-1913). Ze kwamen vanuit Den Haag naar hier op 25 maart 1911. Dirk was gehuwd met de eveneens in Rotterdam geboren Klara Cornelia van Traa. Ze hadden één inwonende dochter, de in Den Helder geboren Clara Cornelia (1882). Na het overlijden van Dirk in 1913 vertrekken zijn weduwe en dochter op 13 december naar Putten.

   

Soerenseweg 51

Oud huisnummer: A 774/2

Voorheen: "Villa Singapore"
Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk Monument

De eerste bewoners waren het gezin van de in Apeldoorn geboren Teunis Koldewijn (1840-1922), hij was deelgenoot in den papierhandel te Dordrecht. Ze kwamen op 11 november 1907 vanuit Dordrecht naar hier. Teunis was gehuwd met de in Apeldoorn geboren Hendrika Gerritsen Timmer (1847-1917) en ze hadden één inwonende dochter, Mathilda Johanna (1880).

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 53

Oud huisnummer: A 774/3

Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Dit huis is gebouwd in opdracht van de timmerman zelf en was mogelijk bestemd voor verhuur.

 

Soerenseweg 55

Oud huisnummer: A 774/4

Villa "Acacia"
Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk Monument

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 57

Oud huisnummer: A 775

Voorheen: "Villa Dolly"
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

Soerenseweg 59

Oud huisnummer: A 776

Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

Nummer 59 is afgebroken.
_______________________________________________________________________________________________________________

 

Soerenseweg 61

Oud huisnummer: A 776/2

Voorheen: "Villa Maria"
Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Deze villa is gebouwd in opdracht van mevr. H.G. Ruijter die hier samen met haar zus een pension runde.

-Extra info op de achterzijde van een ansicht, klik HIER

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 63

Oud huisnummer: A 776/3

Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 65

Oud huisnummer: A 777

Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Dit huis was identiek aan de inmiddels gesloopte woning op nr. 33.

Gebouwd in opdracht van de in Den Haag geboren Maartje Muré-Hagedoorn (1866-1944). Maartje was gehuwd met de in Delft geboren uitgever Hendrik Theodorus Bernardus Muré (1857-1932). Inwonend was onder andere de eveneens in Delft geboren broer van Hendricus, Andreas Alexius Petrus Muré (1853-1934) en zijn in Schaerbeek geboren neef Louis Francois Jean Henri Le Clercq (1896-1937). Maartje heeft hier tot haar overlijden in 1944 gewoond.

 

Soerenseweg 67


Op de oude foto zit links de delicatessenzaak "Berg en Bosch" en rechts de rijwielhandel van Damsté.

-Extra foto, klik HIER

 

Soerenseweg 69-71

Oude huisnummers: A 778 en A 779

BEGRAAFPLAATS
Bouwjaar: 1897
Architect: J.A. Wijn
Status: Rijksmonument

In 1895 kochten burgemeester en wethouders een stuk heidegrond van H. Hoegen Dijkhof voor ruim 5000 gulden om er een kerkhof te laten bouwen. De ingangspartij, bestaande uit, links een lijkenhuis en rechts een woning zijn een ontwerp van J.A. Wijn en G. Wegerif was de aannemer. Het hekwerk is van W. Wiersinga. Burgemeester J.A. van Hasselt stierf plotseling in 1897 en was de eerste die er begraven werd. In 1915 vond er nog een uitbreiding plaats en kreeg het de omvang zoals het nu nog is.

 

Soerenseweg 73

Oud huisnummer: A 779/2

Bouwjaar: 1904

"Hotel Apeldoorn"
Voorheen "Hotel Bellevue" en "Hotel Nieland"

Dit is een van de 5 villa's gebouwd door J.C. Wils.

-Meer foto's, klik HIER

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 75-75a


Bouwjaar: 1933
Architect: J.H. Klosters

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 79


Bouwjaar: 1933
Architect: Hendrik Zwerus

 

Soerenseweg 83

Oud huisnummer: A 779/9

Voorheen "Villa Elektra"
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

De villa is gebouwd in opdracht van de gepensioneerde Oost-Indisch ambtenaar Job Dronkers. Momenteel is het pand "KLein Boswijck" genoemd.

 

Soerenseweg 87-87a

Oud huisnummer: A 779/10

Bouwjaar eerste villa: 1904


Bouwjaar huidig pand: 1949 (Herbouw)
Architect: T.G. Slijkhuis

De eerste villa (Villa Dennenhorst) is in 1945 in brand gestoken door de Duitsers en gesloopt. Het was 1 van de 5 villa's gebouwd door J.C. Wils. De eerste bewoner was Oud-Indisch Rechtelijk ambtenaar Mr. J. Brunger.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 89-91


Bouwjaar: 1927
Architect: Chr. ten Tuynte

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 93


Bouwjaar: 1939
Architect: H.J. Schut

 

Soerenseweg 105


"Berg en Bosschool" (School 29)
Bouwjaar: 1931
Architect: W. Nolen
Status: Rijksmonument

Meer foto's, klik HIER

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 2

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 4a-4b

 

Soerenseweg 6


Huize "Roemah Senang"

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 12

Oud huisnummer: A 887/2

Architect/aannemer: (Zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Beeldbepalend pand

Dit was het woonhuis van de timmerman/bouwondernemer Willem ten Tuynte zelf.

 

Soerenseweg 14


Status: Gemeentelijk monument

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 16-18-18b


Bouwjaar: 1930
Architect: G.W. van den Beld
Status: Gemeentelijk monument

 

Soerenseweg 20-22


Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: H.J. Wegerif

Gebouw in opdracht van G. Romijn uit Rijswijk.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 24

Oud huisnummer: A 879/2

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 26


Huize "EMU"

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 28

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 30

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 32

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 34

Oude huisnummers: A 836 - 409/4

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: Niet bekend

De eerste bewoners kwamen op 13 september 1898 en waren de in Amsterdam geboren Carel Gerrit Hemminga (1842-1926) en zijn in Haarlem geboren vrouw, Sara Elisabeth Christina van Rossum (1847-19?). Zij kwamen op 13 augustus 1898 vanuit Amsterdam naar hier. Hemminga was gepensioneerd en eerder leraar.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 36


Huize "Rivendel"

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 38

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 40


"Insulinde"
Bouwjaar: ca. 1900
Architect/aannemer: Niet bekend

Op 2 september 1917 bericht de Apeldoornsche Courant dat de gunstig gelegen Villa, genaamd ,,Insulinde'' aan den Soerenschen weg nr. 40 geveild gaat worden ten verzoeke van dhr. C.G. Hemminga jr.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 42

Oud huisnummer: A 824/4

Villa "Malgré-Tout"
Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Beeldbepalend pand

Dit huis is gebouwd in opdracht van Klaas Lindeman.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 44

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 46

 

Soerenseweg 48

Oud huisnummer: A 823 - A 409/20

Voorheen: "Villa Christina"
Bouwjaar: 1899

 

Soerenseweg 50

Oud huisnummer: A 822

Voorheen: 'Villa Annie' en 'Villa Ozon'
Oude foto: M. Keja

 

Soerenseweg 52

Oud huisnummer: A 820/6?

Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Gebouwd in opdracht van de in Soerabaja geboren Jan Adolf Sol.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 54

Oud huisnummer: A 820/5

Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 56

Oud huisnummer: A 820/4

Bouwjaar: 1903
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Gebouwd in opdracht van de aannemer Willem ten Tuynte zelf en was waarschijnlijk bestemd voor verhuur.

De eerste bewoners waren de in Avereest geboren Julius Albertus Kerkhoven (1852-1918) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Anna Geertruida Wijthoff (1859-1953). Als beroep van Kerkhoven staat Ceviel Ingenieur genoteerd. Voorheen was hij ook oud-ingenieur bij de Nederlands-Indische spoorwegen. Anna Geertruida heeft hier tot haar overlijden in 1953 gewoond.

   

Soerenseweg 60

Oud huisnummer: A 820/3

Voorheen: "Magdalena"
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Oude foto: Coll. Vereniging Oud Apeldoorn

 

Soerenseweg 62

Oude huisnummers: A 820 - A 510/2

Bouwjaar: 1897
Status: Gemeentelijk monument

Dit spoorwachtershuis lag aan de lokaalspoorweg Apeldoorn-Hattem. Tijdens de aanleg van de Oosterspoorweg Amersfoort-Zutphen bood de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) koning Willem lll aan om een zijtak te leggen vanaf de Brink bij Driehuizen door de Nieuwe Enk naar Paleis het Loo. De koning aanvaardde dit en zo ontstond het "Koningslijntje" dat vroeger liep tot pal voor het paleis waar ook een klein houten stationnetje was gebouwd.

De eerste bewoners waren het gezin van de in Epe geboren Spoorwegambtenaar Hendrik Jan Bossenbroek (1870-1930). Hendrik Jan was gehuwd met de in Kampen geboren Janna Van 't Veld (1877-1918), ze hadden twee inwonende kinderen; Cornelia Wilhelmina (1897) en Jan (1900).

 

Soerenseweg 64

Oude huisnummers: A 767 - A 476/3

Bouwjaar: 1899
Architect/aannemer: (mogelijk) W. ten Tuynte

Op de oude foto zien we de winkel van Teunis Beekman op de hoek met de Koning Lodewijklaan. Teunis had al twee winkels in de Asselsestraat en in 1907 kwam deze winkel erbij. Vanaf de jaren '20 tot in de jaren '60 was hier de electrische brood- en banketbakkerij van J.H.P. van Oostenrijk gevestigd en daarna werd de bakkerij overgenomen door de banketbakker J.C. Greijn.

 

Soerenseweg 66


Voorheen: "Pangharepan"
Bouwjaar: ca. 1901
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. Coda

De oude foto is uit de tijd dat de familie Alkema het huis bewoonde tussen 1917 en 1925.

   

Soerenseweg 68

Oud huisnummer: A 768/2

Voorheen: "Frederika"
Bouwjaar: 1912
Architect/bouwkundige: D. Prins
Oude foto: Ernst Jan Wolf

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Wijhe geboren kleermaker Berend Willem Wonink (1856-1921). Berend was getrouwd met de in Goor geboren Catharina Frederika Legeer (1854-1930). Ze hadden één inwonende dochter, Janna Frederika Bertha (Enschede, 1893) die in 1914 naar Amsterdam verhuisde.

 

Van deze school hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 70


Van Voorthuyzenschool (Voorheen: Openbare school nr. 17)
Bouwjaar: 1902

 

Soerenseweg 72

Oud huisnummer: A 770/3

Bouwjaar: 1902
Architect: de Zeeuw
Status: Gemeentelijk Monument

Dit huis is gebouwd als schoolmeesterswoning, de eerste bewoners waren het gezin van het schoolhoofd J. van Zon. Aan de Eendrachtstraat staat een zelfde schoolmeesterswoning maar dan in spiegelbeeld.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 74


Bouwjaar: 1936
Architect: D.B.A. Methorst

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 76


Bouwjaar: 1936
Architect: N.W. van de Veen

 

Soerenseweg 78

Oud huisnummer: A 770/6

Voorheen: Pension "Marico"
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 80

Oud huisnummer: A 770/7

Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 82

Oud huisnummer: A 770/8

Huize "Geertruida"
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 84

Oud huisnummer: A 770/9

"Charming"
Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis is gebouwd in opdracht van de gepensioneerde machinist Louis Georg Johannes Seepers.

   

Soerenseweg 86

Oud huisnummer: A 770/10

Bouwjaar: 1906
Architect: Nicolaas Lodder (Den Haag)

Gebouwd in opdracht van de uit Den Haag afkomstige A.L.C. Palies.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 88


Bouwjaar: 1936
Architect: B. de Bruin

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 88a


Bouwjaar: 1936
Architect: B. de Bruin

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 90-90a


Bouwjaar: 1932
Architect: H.G. Jansen

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 92-92a


Bouwjaar: 1929
Architect: J.D. Slijkhuis

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 94


Bouwjaar: 1920
Architect: J. Jeths

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 96


Bouwjaar: 1937
Architect: G. Lankwarden

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 98


Bouwjaar: 1923
Architect: A.Th. Brand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 100


Bouwjaar: 1926
Architect: D.J. Grutterink

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 102


Bouwjaar: 1925
Architect: D.J. Grutterink

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 104


Bouwjaar: 1925
Architect: D.J. Grutterink

 

Soerenseweg 106


Bouwjaar: 1925
Architect: A.Th. Brand

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 108


Bouwjaar: 1924
Architect: A.Th. Brand

   

Soerenseweg 110-112


Bouwjaar: 1923
Architect: A.Th. Brand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 114-116-118


Bouwjaar: 1931
Architect: M. Huigen

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 120


Bouwjaar: 1918
Architect: A.H. Wegerif

Dit landhuisje is qua uiterlijk sterk veranderd. De gevels waren oorspronkelijk wit gepleisterd.

 

Soerenseweg 122-124


Villa "Buitenzorg"
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

Deze villa is ook in gebruik geweest als dependance van Hotel Bellevue aan de overzijde op nr. 73 en als Pension "Buitenzorg".

-Extra foto, klik HIER

 

Soerenseweg 126


Villa "De Boschrand"
Bouwjaar: 1930
Architect: J.H. Klosters

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 128


Bouwjaar: 1937
Architect: B. de Bruin

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 130-132


Bouwjaar: 1938
Architect: T.G. Slijkhuis

   

Soerenseweg 138


Bouwjaar: 1938
Architect: B. de Bruin

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 140


Bouwjaar: 1926
Architect: Chr. ten Tuynte

 

Soerenseweg 142-144


Bouwjaar: 1935
Architect: T.J. Loggers

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 146a


Bouwjaar: 1934
Architect: Chr. ten Tuynte

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 148


Bouwjaar: 1932
Architect: Chr. ten Tuynte

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 150


Bouwjaar: 1930
Architect: J.D. Niessink

   

Soerenseweg 152


"Pension Schonewald"
Bouwjaar: 1929
Architect: A. van Kampen

 

Soerenseweg 154

Louis Bouwmeester met kleindochter


Bouwjaar: 1920
Architect: J.A. Heuvelink
Status: Rijks monument
Oude foto: Coll. VOA

In 1922 is deze villa de hoofdprijs in een verloting geweest van de Rotterdamsche Handels- en Landbouwbank met als extra een lijfrente van 100 gulden per week. De hoofdprijs is gewonnen door de 38 jarige Hagenaar, J.A van Broeckhuyzen, arbeider bij de gemeente-telefoon en hij koos er voor om niet het huis te nemen maar 40.000 gulden contant. De bank had van te voren aangekondigd dat als de winnaar voor de contanten zou kiezen dat het huis zou worden geschonken aan de bekende toneelspeler Louis Bouwmeester.
Het huis is gebouwd naar voorbeeld van Villa "Nora" in Huis ter Heide. Op de bouwtekening heeft Heuvelink de villa "Lucretia" genoemd en Bouwmeester noemde het "Shylock". Bouwmeester heeft er nog geen 3 maanden gewoond. Later heeft de villa ook nog een lange tijd "De Essenhoeck" geheten. Tegenwoordig is het helaas naamloos.

Voor een obligatie over de loterij, klik HIER

 

Soerenseweg 156

Oude huisnummers: 140 - A 779/20

Villa "Bella Sita"
Bouwjaar: 1904

Dit is een van de 5 villa's gebouwd door J.C. Wils. De eerste bewoner kwam in 1904 en was de gepensioneerde kapitein J.G.B. Berlauwt. In een later stadium was er een pension van J. Kühlemayer in gevestigd. In de jaren '80 van de vorige eeuw was het tot grote ergenis van de buurtbewoners een bordeel.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

fotoarchiefapeldoorn@upcmail.nl

Soerenseweg 158


Bouwjaar: 1934
Architect: Hendrik Zwerus

 

Soerenseweg 178

Oude huisnummers: 164 - A 779/30

"Villa Diana"
Bouwjaar: 1904
Status: Gemeentelijk monument

Dit is een van de 5 villa's gebouwd door J.C. Wils. De eerste bewoners kwamen op 15 mei 1905 vanuit Nijmegen naar hier. Het waren de in Sneek geboren gepensioneerd boekhandelaar Jacob van Gorkum (1864-1922) en zijn in Grootegast geboren vrouw Frederika Jeannette van der Ree (1864-1925). Verder waren er diverse inwonenden waarvan o.a. een broer en neef van de vrouw des huizes. Van Gorkum was geen eigenaar maar huurde de villa.

Klik HIER voor een extra foto.

 

Soerenseweg 204

Oude huisnummers: 166 - A 780 - A 482

Villa "Berg en Bosch"
Bouwjaar: 1894

Aan het einde van deze "allee" stond villa "Berg en Bosch" van J.C. Wils. Deze villa heeft later diverse bestemmingen gehad, een rooms-katholiek pensionaat van de Belgische dames Chrétienne, sanatorium "Berg en Bosch", Pension "De Spreng" en in de oorlog was er de Hitlerjugend gehuisvest. Het hele complex is gesloopt.

-Meer foto's en info over de villa van Wils, klik HIER
-Meer foto's van de kostschool, klik HIER
-Meer foto's en info over het sanatorium "Berg en Bosch", klik HIER
-Meer foto's van jeugdherberg "De Spreng", klik HIER

 

Soerenseweg 210


Bouwjaar: 1921
Architect: T. van Hoogevest

In 1921 vroeg Dr. W. Bronkhorst, Geneesheer-directeur, een bouwvergunning aan voor de bouw van een houten woning t.b.v. de boekhouder van het Sanatorium Berg en Bosch.

 

Soerenseweg 220


Bouwjaar: 1920
Architect: T.J. Geerts

Voor extra foto's, klik HIER

Oorspronkelijk gebouwd als woning van de chef-machinist van het Sanatorium Berg en Bosch. Daarna is het in gebruik geweest als
Snackbar en IJssalon "De Vrije(n) Hoek" en al sinds lange tijd in gebruik als Vis(ch)restaurant "Lido"